WT2021 – powodem boom’u?

WT2021 – powodem boom’u?

budowa na tle zachodzącego słońca a na tym logo agencji marketingowej w Warszawie - Wilk Niebieski

Czy WT2021 stały się powodem boom’u? Niespełna miesiąc temu pisaliśmy o dużych wzrostach, jakie odnotowuje Główny Urząd Statystyczny dla branży budowlanej. Przypomnijmy: “Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym” w okresie styczeń-luty 2021r. => +23% w przypadku domów jednorodzinnych i +41% w przypadku budynków wielorodzinnych. Ogółem wszystkich typów mieszkań: +35%. Może się wydawać, że to bardzo dużo.


Zawsze trzeba jednak konfrontować liczby z pełnym obrazem rynku. W naszej ocenie, przytoczone liczby z jednej strony potwierdzają faktyczną liczbę wydanych pozwoleń, ale jeśli zrozumiemy przyczyny takiego “boomu” to entuzjazm ulega lekkiemu ostudzeniu.


Otóż, przyczyną tak dużej ilości złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę w ostatnich dniach ubiegłego roku mogły być zmieniające się przepisy, dotyczące ochrony cieplnej budynków.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 (WT2021), każdy nowy budynek musi spełniać szereg bardziej restrykcyjnych wymagań.

Wymieniamy najważniejsze:
– Wymaganie dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną Ep (kWh/m2) – taką, potrzebną do ogrzewania, przygotowania c.w.u., wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia. Do końca roku 2020 parametr ten dla budynku jednorodzinnego wynosił Ep = 95 kWh/m2; Od 2021 r. granica wynosi 70 kWh/m2.
– współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K) – charakteryzuje on izolacyjność cieplną przegród budowlanych, a także drzwi, okien, stropów i dachów. Od 2021 roku na przykład ściany zewnętrzne muszą posiadać współczynnik U nie większy niż 0,2 W/m2K.

Planowane, powyższe zmiany sprawiły, że inwestorzy i deweloperzy masowo składali wnioski pod koniec ubiegłego roku, aby uzyskać pozwolenie na budowę według starych, obowiązujących zasad. To prawdopodobnie zaowocowało wzrostem otrzymanych pozwoleń na początku roku 2021 i skokiem słupków w statystykach.
Pojawia się więc pytanie: jak powyższy trend przełoży się na wielkość produkcji budowlano montażowej w kolejnych miesiącach? Rozmawialiśmy o tym wczoraj z kierownikiem jednej z trójmiejskich budów. Ciekawi jesteśmy Waszego zdania.

Dziękujemy Domy Gotowe za konsultacje. Chętnie też poznamy Państwa opinie. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.


Zespół Wilk Niebieski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »