Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.wilkniebieski.pl
Kim jest administrator, w jakim celu zbiera dane, jakie prawa ma użytkownia
1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem portalu internetowego wilkniebieski.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest Wilk Niebieski Piotr Halina Dąbkowska, ul. Wiartel 3/44, 02-698 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych usług. Administrator zapewnia w szczególności, iż zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
3. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Dostęp do danych, w tym danych osobowych użytkowników ma administrator.
5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania usunięcia konta.
7. Żądanie określone w pkt 6 powyżej można zgłaszać Administratorowi na adres: admin@wilkniebieski.pl
8. Administrator zbiera dane osobowe do następujących celów:
– obsługi procesu rejestracji konta użytkownika przy wykorzystaniu dostępnego na stronie formularza zamówienia i rejestracji,
– marketingu bezpośredniego własnych usług w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta
– przesyłania informacji handlowych dotyczących własnych usług oraz newslettera.
9. Administrator przetwarza następujące dane swoich klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika, jednakże jest niezbędne w celu otrzymywania newslettera.
10. Dane użytkowników, którzy nie są klientami portalu, są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadanie pytania. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników nie będących klientami: imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika, jednakże jest konieczne do obsługi zapytań od użytkownika.
Polityka plików cookies
1. Portal wykorzystuje technologię plików cookies.
2. Pliki cookies – tzw. “ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
– tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie jak użytkownik korzysta ze stron internetowych. Ma to na celu umożliwienie ulepszenia jej zawartości oraz struktury,
-zapamiętania lokalizacji użytkownika,
-wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych,
– prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
-zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
4.W ramach strony internetowej serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
-stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
-sesyjne – tymczasowe – to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się ze strony, upuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www,
– własne – pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela,
-zewnętrzne – pliki cookies umieszczone na stronie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
5.Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
7.Jeśli użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informację jak to zrobić użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępu do strony internetowej sklepu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
8. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
9. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać : informacje o przeglądarce użytkownika, adresie IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

Translate »